Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρόγραμμα μαθημάτων

ΔΕΥΤΕΡΑ
6.00 – 7.00μμ  Κρήτη 1ο τμήμα
7.00 – 8.00μμ  Κρήτη 2ο τμήμα
8.00 – 9.00μμ  Κρήτη 3ο τμήμα
9.00 – 11.00μμ Συγκρότημα ΔΡΩΜΕΝΑ

ΤΡΙΤΗ

6.00-7.30μμ Τμήμα αρχαρίων παραδοσιακού χορού

7.30 – 9.00μμ 2ο τμήμα ενηλίκων παραδοσιακού χορού
9.15 – 10.45μμ Κρήτη 4ο τμήμα ενηλίκων

ΤΕΤΑΡΤΗ
6.30 – 8.00μμ 3ο τμήμα ενηλίκων παραδοσιακού χορού
8.00 – 9.30μμ 4ο τμήμα ενηλίκων παραδοσιακού χορού
9.30 – 11.00μμ 1ο τμήμα λαϊκού χορού

ΠΕΜΠΤΗ
6.30 – 8.00μμ 2ο τμήμα λαϊκού χορού
8.00 – 9.30μμ 5ο τμήμα ενηλίκων παραδοσιακού χορού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6.00 – 7.30μμ Κρήτη 1ο τμήμα
7.30 – 9.00μμ Κρήτη 2ο τμήμα
9.00 – 10.30μμ Κρήτη 3ο τμήμα

ΣΑΒΒΑΤΟ
10.45 – 12.15μμ παιδικό συγκρότημα
12.15 – 13.45μμ εφηβικό-νεανικό συγκρότημα