Χορηγοί

ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 – 2019

________________________________________________________________________________

Βασίλης Παπαϊακώβου

          Νίκη Δήμου

13 - ΔΗΜΟΥ

          Αγλέουρας

ΑΓΛΕΟΥΡΑΣ

Ο Κώστας

Χορηγοί Παράστασης “Ένα μύθο θα σας πω…”

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016 – Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

—————————————————————————————————————————————————————

          Νίκη Δήμου

13 - ΔΗΜΟΥ

          Αγλέουρας

ΑΓΛΕΟΥΡΑΣ

Χορηγοί Παράστασης “Ένα μύθο θα σας πω…”

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016 – Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

—————————————————————————————————————————————————————

          Νίκη Δήμου

13 - ΔΗΜΟΥ

          Αγλέουρας

ΑΓΛΕΟΥΡΑΣ

Χορηγοί Παράστασης “Ένα μύθο θα σας πω…”

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016 – Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

—————————————————————————————————————————————————————